Gabinet prywatny

twitter
logowanie/rejestracja

Remdesivir zatwierdzony przez FDA

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła lek przeciwwirusowy Veklury® (remdesivir) do leczenia wymagających hospitalizacji pacjentów z COVID-19. Veklury jest pierwszym i jedynym zatwierdzonym przez FDA lekiem na COVID-19. Dotychczasowe dopuszczenie agencji pozwalało na stosowanie leku tylko w nagłych wypadkach. Decyzja FDA opiera się na wynikach trzech randomizowanych badań z grupą kontrolną, w tym niedawno opublikowanych końcowych wynikach badania III fazy ACTT-1, przeprowadzonego przez Narodowy Instytut Alergii i Chorób Zakaźnych (NIAID). Wykazały one, że leczenie Veklury skutkowało znaczącą poprawą kliniczną w porównaniu z placebo u hospitalizowanych pacjentów z COVID-19. Lek Veklury jest wskazany dla pacjentów dorosłych i u młodzieży (w wieku od 12 lat i starszych oraz ważących co najmniej 40 kg) z wymagającymi hospitalizacji objawami #COVID19.

reklama

Rak jajnika – rozmowa z dr hab. n. med. prof. PUM Anitą Chudecką-Głaz

Rak jajnika zajmuje 5. miejsce wśród nowotworów złośliwych u kobiet. Rocznie na świecie dotyka on prawie 300 tys. kobiet, a  liczba zgonów to 180 tys. Umieralność w Polsce jest o ponad 15% wyższa niż średnia dla krajów Unii Europejskiej. Niespecyficzne objawy opóźniają diagnozę, dlatego ok. 70% przypadków wykrywanych jest w stadium zaawansowanym, często z rozległymi  przerzutami,  co zmniejsza szansę 5-letniego przeżycia do 25%. Polskie pacjentki nie mają dostępu do nowoczesnych terapii stosowanych z powodzeniem w innych krajach europejskich. O tych problemach mówi  dr hab. n. med. prof. PUM  Anita Chudecka-Głaz, ginekolog onkolog, lekarz kierujący Kliniką Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Projekt nowej listy refundacyjnej

Zacznie obowiązywać od 1 listopada 2020 r.

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt obwieszczenia w sprawie leków refundowanych, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Na liście 65 leków znalazło nowe wskazania do refundacji. Nie ma jednak refundacji leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca pembrolizumabem z chemioterapią, u osób z ekspresją PD-L1 poniżej 50%, która jest wpisana do standardów ESMO i od dawna dostępna w większości krajów europejskich. Wzbudziło to protest pacjentów z tym schorzeniem.

reklama

Międzynarodowy Dzień Mastocytozy i Chorób Komórek Tucznych

Mastocytoza to rzadkie schorzenie, występujące w przybliżeniu u 1 na 10 000 osób, z jednakową częstością u mężczyzn i u kobiet. Jest to stan, w którym dochodzi do nieprawidłowego wzrostu liczby komórek tucznych. Do najczęstszych objawów należą: pojawiające się na skórze brązowe lub czerwone plamy, guzki lub plamy swędzące, pęcherze skórne (ten objaw występuje zwykle u dzieci), nudności, bóle brzucha, biegunka i wymioty, bóle kości, zaczerwienienie skóry, spadek ciśnienia krwi oraz omdlenia. Niespecyficzne objawy choroby sprawiają, że mastocytoza wciąż stanowi spore wyzwanie diagnostyczne. W celu sprawnego postawienia prawidłowego rozpoznania często niezbędna jest ścisła współpraca lekarzy hematologów, alergologów, gastrologów i dermatologów.

 

Najważniejsze doniesienia z Kongresu Europejskiego Stowarzyszenia Onkologii Medycznej

Tegoroczny Kongres Europejskiego Stowarzyszenia Onkologii Medycznej (ESMO) przyniósł wiele istotnych doniesień z zakresu leczenia raka płuca, piersi, jajnika i prostaty. Omówione one zostały podczas konferencji zorganizowanej przez Modern Healthcare Institute oraz Polską Koalicję Pacjentów Onkologicznych z udziałem ekspertów klinicznych - prof. Macieja Krzakowskiego – Konsultanta Krajowego w dziedzinie Onkologii Klinicznej, prof. Radosława Mądrego, dr hab. Barbary Radeckiej i dr hab. Iwony Skonecznej. Dyskusja, która wywiązała się po prezentacjach, dotyczyła rzeczywistej wartości terapii onkologicznych oraz perspektywy ich dostępności dla polskiego pacjenta. Każdy z zaproszonych ekspertów miał wolny wybór w selekcji najważniejszych ich zdaniem doniesień. 

Gdy pojawi się szczepionka przeciw COVID-19

Obecnie panująca pandemia Sars-CoV-2 zaskoczyła cały świat. Żaden kraj nie był odpowiednio przygotowany do walki z epidemią na tak dużą skalę. Natomiast teraz, gdy upłynęło już kilka miesięcy, powinniśmy się przygotować na długo wyczekiwaną szczepionkę przeciw COVID-19. Testy kliniczne trwają, a gotowa szczepionka powinna być dostępna na początku 2021 r. Prawdopodobnie szczepionka, jak większość innych nowych szczepionek, będzie dostępna w fiolkach, a do wykonania immunizacji niezbędny będzie sprzęt do iniekcji w postaci igły i strzykawki. Eksperci podkreślają, że warto już dziś odpowiednio się zabezpieczyć do wykonywania masowych szczepień ochronnych, ponieważ do Polski ma trafić blisko 16 mln dawek.

Genetyczne uwarunkowania raka piersi

Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi

Nowotwory piersi należą do najczęściej diagnozowanych nowotworów u kobiet. Populacyjne ryzyko zachorowania na raka piersi wynosi ok. 10%, co oznacza, że 1 na 10 kobiet zachoruje na ten nowotwór, ale kobiety obciążone genetycznie zachorują wcześniej, a ich ryzyko rozwinięcia choroby jest znacznie wyższe. Genetyka odgrywa kluczową rolę na każdym etapie walki z rakiem piersi – pozwala na określenie dziedziczności, ustalenie planu profilaktyki oraz dobór efektywnej terapii. Wystarczą 4 ml krwi albo próbka śliny, by przeprowadzić proces sekwencjonowania (czyli odczytania) genów powiązanych z nowotworami. Celem badania jest znalezienie w tych genach uszkodzeń, których obecność może zwiększać ryzyko zachorowania na raka. Taka wiedza może uratować życie.

 

Rak kolczystokomórkowy – wyniki raportu

Według danych Krajowego Rejestru Nowotworów w ciągu ostatnich 15 lat odnotowano podwojenie liczby nowych przypadków tzw. niebarwnikowych raków skóry, czyli innych niż czerniak, wśród których znajduje się m.in. rak kolczystokomórkowy. Wzrost częstości występowania tych nowotworów skóry przypisuje się m.in. starzeniu się społeczeństwa oraz większej intensywności promieniowania UV docierającego do powierzchni ziemi. Jak wynika z przygotowanego przez Polskie Amazonki Ruch Społeczny pierwszego w Polsce raportu poświęconego rakowi kolczystokomórkowemu, większość przypadków tego nowotworu wykrywana jest u osób powyżej 70. r.ż., głównie rolników sadowników, ogrodników, rybaków oraz byłych pracowników budowlanych w przeszłości narażonych zawodowo na oddziaływanie promieniowania UV. 

Dzień Zaawansowanego Raka Piersi

Rak piersi to najczęściej występujący nowotwór wśród kobiet na całym świecie. Z obserwacji wynika, że u ok. 20%-30% chorych z wczesną jego postacią nastąpi progresja do postaci zaawansowanej. Diagnoza choroby przerzutowej budzi lęk i rezygnację, nowotwór rozsiany wciąż jest dla wielu tematem tabu. Celem kampanii „Zaawansowany Rak Piersi. Wiem więcej!” jest wsparcie potrzeb pacjentek oraz zwiększenie dostępu do informacji o chorobie w stadium zaawansowanym. Niemal co piąta Polka, dotknięta nowotworem złośliwym, choruje na raka piersi, a u co trzeciej z nich rak piersi rozprzestrzenił się na inne narządy, stając się postacią przerzutową. U ok. 5-10% kobiet rak piersi rozpoznawany jest od razu w stadium zaawansowanym. Zaawansowany rak piersi może obejmować 2 jego postacie: miejscowo zaawansowanego raka piersi (III stadium rozwoju) oraz przerzutowego raka piersi, czyli rozsianego, w którym doszło do przerzutów do narządów wewnętrznych lub kości (IV stadium rozwoju).

reklama

Umowa w sprawie leku remdesiwir

Gilead Sciences i Komisja Europejska podpisały umowę w sprawie wspólnych zamówień, która umożliwi szybki i sprawiedliwy dostęp w krajach Unii Europejskiej (UE) do produktu leczniczego Veklury® (remdesiwir) – pierwszego leku przeciwwirusowego wykazującego skuteczność w leczeniu COVID-19. Umowa pozwala państwom członkowskim UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz Wielkiej Brytanii na koordynowany przez Komisję Europejską zakup leku Veklury zarówno w celu zaspokojenia bieżącego zapotrzebowania, jak i zgromadzenia zapasów na przyszłość. Umowa obejmuje zakupy leku w ciągu najbliższych sześciu miesięcy z możliwością jej przedłużenia.

reklama
Gabinet Prywatny lekarza POZ

ISSN: 1230-4719

IC: 72.43 pkt

Edukacja: 5 pkt

reklama
reklama
reklama

Na skróty

Informacje

 

Copyright © Medyk sp. z o.o

Strona przeznaczona dla specjalistów - osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi. Strona używa pliki cookies, w celu polepszenia użyteczności i funkcjonalności oraz w celach statystycznych. Korzystając ze strony potwierdzasz swoje uprawnienia oraz wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności. OK